آرتیو بازگشت وجه و باز پس گرفتن کالا را تا ۷ روز پس از تحویل کالا تضمین میکند و بی هیچ قید و شرطی کالا را پس گرفته و هزینه کالا را کامل برمیگرداند!

در صورت دریافت کالا و عدم پسند و تمایل به نگه داری به هر دلیلی ٬ کافی است تا ۷ روز پس از تحویل ٬ با شماره ۰۹۱۷۳۸۹۸۸۳۶ تماس  گرفته و پس از اطلاع به واحد پشتیبانی ٬ کالا را به آدرس شیراز ٬ کد پستی ۷۱۹۴۶۷۱۳۵۳ ارسال فرمایید.

کارشناسان ما با بررسی کالای برگشتی ٬ چنانچه کالا استفاده نشده باشد و مشکل ظاهری و تغییر فیزیکی نداشته باشد ٬ با شما تماس گرفته و شماره حساب یا کارت شما را دریافت و هزینه را طی ۴۸ ساعت به شما بر میگردانند.