مخاطب پیام «رای نمی دهم» قرار است چه کسی باشد؟

مخاطب پیام «رای نمی دهم» قرار است چه کسی باشد؟

تردیدی ندارم تنها تاثیر مشارکت پایین مردم (در انتخابات) این خواهد بود که قدرت های خارجی در اِعمال فشار اقتصادی و تحریم و تعرضات گوناگون به کیان کشور مصمم تر شوند و دیپلمات و مذاکره کننده ایرانی را – در پرونده های مختلف ملی – در تنگنای بیش تری قرار دهند. در این راستا، با توجه به مناسبات کنونی در منطقه و جهان، و با توجه به احتمال بازگشت تحریم های شورای امنیت در سال آینده، تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور نیز می تواند تا سال ها برای کشور هزینه ساز و دردسر ساز باشد.

به گزارش آرتیو، رضا نصری، کارشناس سیاسی و حقوقدان در توییتی نوشت:

یک سوال از دوستان دارم که امیدوارم بدون نیت خوانی و سوءظن در مورد آن تامل کنیم:

 مخاطب پیام «رای نمی دهم» قرار است چه کسی باشد؟

– اگر مخاطب «داخلی» است، تجربه نشان داده عدم مشارکت قشری از مردم در انتخابات در نهایت به روی کار آمدن جناحی منتج می شود که با آن بیش ترین تضاد فکری، ایدیولوژیک و سلیقه ای را دارد. برای جناحی هم که با رای پایین به قدرت رسیده، اینکه «با رای پایین به قدرت رسیده» به هیچ وجه عاملی نیست که باعث شود در مواضع و تصمیماتش سر سوزنی مساحمه یا ملاحظه کند! به عبارت دیگر، رای ندادن تنها منجر به تحکیم و تثبیت نگرش و سیاست هایی می شود که «تحریم کننده انتخابات» از آن بیش ترین گلایه را دارد!

– اگر مخاطب «خارجی» است، تردیدی ندارم تنها تاثیر مشارکت پایین مردم این خواهد بود که قدرت های خارجی در اِعمال فشار اقتصادی و تحریم و تعرضات گوناگون به کیان کشور مصمم تر شوند و دیپلمات و مذاکره کننده ایرانی را – در پرونده های مختلف ملی – در تنگنای بیش تری قرار دهند. در این راستا، با توجه به مناسبات کنونی در منطقه و جهان، و با توجه به احتمال بازگشت تحریم های شورای امنیت در سال آینده، تضعیف دستگاه دیپلماسی کشور نیز می تواند تا سال ها برای کشور هزینه ساز و دردسر ساز باشد.

– اگر هم تحریم انتخابات مخاطبی ندارد و صرفاً ناشی از این تحلیل است که «فرق نمی کند چه کسی بر سر کار باشد»، باز هم تجربه نشان می دهد میان قانونگذار جبهه پایداری، قانونگذار «انقلابی» و قانونگذار میانه رو تفاوت بسیار است. یعنی هم در حوزه قانونگذاری (در موضوعات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی)، هم در حوزه گزینش وزیر، هم در حوزه پرسشگری و استیضاح و هم در حوزه همکاری با دولت در پرونده های بین المللی (مانند پرونده هسته ای) بین این جناح ها تفاوت چشمگیری وجود دارد. پس رای ندادن در «عمل» – و نه در تحلیل های انتزاعی- چه کمکی به بهبود وضعیت کشور خواهد کرد؟

پایان خبر آرتیو

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مخاطب پیام «رای نمی دهم» قرار است چه کسی باشد؟" هستید؟ با کلیک بر روی عمومی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مخاطب پیام «رای نمی دهم» قرار است چه کسی باشد؟"، کلیک کنید.